temporarymanagement

Ons concept

Tijdelijk management biedt u de mogelijkheid om voor een bepaalde periode een beroep te doen op een professional van hoog niveau.

De kandidaat is gespecialiseerd in financiën, logistiek, informatica, marketing of algemeen management.
Hij werkt samen met het leidinggevend team naar aanleiding van specifieke projecten.


Dit concept biedt u zowel de flexibiliteit als de doeltreffendheid die elk concurrerend bedrijf vandaag moet bezitten.

De tijdelijke manager overlaadt u niet met advies, hij HANDELT. Hij kan onmiddellijk aan de slag gaan en laat u profiteren van zijn ervaring. Bovendien is hij niet alleen sterk gemotiveerd, maar ook – en vooral – OBJECTIEF.

Le concept

Le Management temporaire est la possibilité de recourir aux services d’un professionnel de haut niveau pour une période définie.

Spécialisé en Finances, Logistique, Informatique, Marketing ou General Management, le candidat renforce l’équipe dirigeante lors de projets ponctuels.


Ce concept réunit la flexibilité et l’efficacité nécessaires aujourd’hui à toute entreprise complétive.

Le Manager temporaire ne vous inonde pas de conseils, il AGIT.
Rapidement opérationnel, il offre son expérience, sa motivation mais aussi et surtout, son OBJECTIVITE.

De pluspunten van TEMA

Wat hebben we u te bieden?

Les « plus » de TEMA

Qu’offrons-nous ?

Onze werkmethode

Vóór we met een project starten, is het van essentieel belang dat we een klare kijk krijgen op:

Méthodologie de travail

Avant la prise en charge de toute mission, il est essentiel que nous puissions appréhender correctement :

Onze voorwaarden

Het tarief wordt bepaald in onderlinge overeenstemming, afhankelijk van de ervaring van de kandidaat en de inhoud van zijn opdracht.

Les modalités

Les honoraires sont fixés de commun accord selon le degré d’expérience du candidat et le contenu de sa mission.

tema

Waterloosesteenweg 1313 Chaussée de Waterloo
Ukkel 1180 Uccle

j.mortier@te-ma.be

Tel: 02 346 77 36
Fax: 02 346 77 44